Akkerbouwkrant: Driftreducerende maatregelen vergroten noodzaak hulpstoffen

De laatste en misschien belangrijkste toepassing van EVR is de
gewasbehandelingstoepassing. “EVR versterkt de uitvloeiing,
contactwerking en opname. EVR is breed in te zetten in de gangbare
én biologische akker- en tuinbouw, omdat het een honderd procent
natuurlijk product is. Zeker biologische gewasbeschermingsmiddelen
kunnen niet altijd optimaal geformuleerd worden omdat dan de
vitaliteit of stabiliteit van inhoudsstoffen in de verpakking niet meer
gegarandeerd kan worden. EVR als één van de weinige toegelaten
hulpstoffen in biologische teelten, is dan een uitkomst.”