Plantgezondheid en plantgroei

De groei en gezondheid van een plant zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een plant zal namelijk minder hard groeien wanneer deze niet in topconditie verkeert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lage plantweerbaarheid. Voor boeren en tuinders is het daarom van groot belang om continu invloed uit te oefenen die plantgroei en -gezondheid positief stimuleren.

Plantgezondheid

De gezondheid van een plant of gewas wordt bepaald door veel factoren. Belangrijke facetten die direct invloed hebben op de gezondheid van een gewas zijn onder andere:

  • Verbeterde vruchtkwaliteit.
  • Mineralen balans
  • Verschil in oppervlaktespanning
  • Samenstelling microbieel bodemleven
  • Calcium

De nutriëntenopname is van cruciaal belang voor planten om te overleven en te groeien. Een tekort aan essentiële voedingsstoffen kan de groei en ontwikkeling van planten belemmeren en zelfs leiden tot verzwakte of gestreste planten die vatbaar zijn voor ziekten en plagen. Omgekeerd kan een goede nutriëntenopname leiden tot gezonde, veerkrachtige planten met een sterke groei en hoge opbrengst. Sporenelementen zijn essentiële voedingsstoffen voor planten, maar ze zijn slechts in kleine hoeveelheden nodig. Het meten van sporenelementen in planten kan helpen om te bepalen of de planten voldoende van deze voedingsstoffen krijgen. Dit kan gemeten worden door bijvoorbeeld bodem- en bladanalyse. Ook vele soorten van stress spelen een belangrijke rol. Denk hierbij aan:

  • Stress door kou of hitte
  • Watertekort (droogtestress) of overvloed
  • Zoutstress
  • Tolerantie abiotische stress

Plantgroei

Biostimulanten hebben effect op de groei en de weerstand van planten. Ze versterken gewassen en zijn van natuurlijke oorsprong. Deze producten stimuleren de voedingsprocessen van planten, onafhankelijk van de hoeveelheid nutriënten die ze bevatten. Om uit te kunnen groeien tot een sterke plant is het van belang dat vanaf de kieming de wortelgroei blijft ontwikkelen zodat voedingstoffen goed opgenomen worden. Ook het blad speelt via bladopname een belangrijke rol om mineralen op te nemen. Vaak wordt bij de opkweek van planten gebruikgemaakt van zaailingen waar wortelontwikkeling en de groei van het blad al een fase verder zijn. Daarnaast is de bladbedekking van gewassen een belangrijk aandachtsgebied om de vruchtkwaliteit te beschermen.

Jadis Agri biedt een gevarieerd assortiment van veilige toevoegingsmiddelen voor de agrarische industrie, die bijdragen aan een gezonde omgeving van gewassen waardoor plantgezondheid en -groei ondersteund worden, namelijk:

Bodembeheer

Duurzame landbouw begint bij een gezonde bodem. Voor boeren in de akkerbouw is het belangrijk om continu de bodemstructuur te bevorderen voor een vruchtbare grond. Bodems met een goede structuur, voldoende organische stof en een florerend bodemleven leiden tot hogere gewasproductie. Daarnaast draagt het ook bij aan een gezond watersysteem, het vastleggen van koolstof in de bodem en minder uitspoeling van nutriënten. De bodem is een complex, microbieel levend geheel die ook uiterst kwetsbaar is. De gezondheid van de bodem kan ernstig verstoord worden door vele stressfactoren, zoals zoutstress of stress door watertekort of overvloed.

De pH-waarde (zuurgraad) van de bodem is de basisindicator voor de bodemkwaliteit. Een te lage pH-waarde veroorzaakt verdichting van de grond en beperkt de activiteit van het bodemleven. Een neutrale grond heeft een zuurheidsgraad van 7 (pH 7). Zure gronden hebben een pH tussen 4-6.

Jadis Agri biedt een gevarieerd assortiment van veilige toevoegingsmiddelen voor de agrarische industrie die bewezen effectief zijn voor bodembeheer:

Technische toepassingen

Om mengprocessen voor de landbouw te optimaliseren bieden wij oplossingen die uitsluitsel kunnen geven of mengsels de juiste dosering bevatten en homogeen verdeeld zijn. Door deze te merken kunnen analyses worden gemaakt om foutkansen te verkleinen. Ons product dat daarbij kan helpen is: